NormitlogoisoHaluamme yhdenvertaisen koulun.

 

Normit ovat oletuksia siitä, minkälaisia ihmiset ovat ja minkälaisia heidän tulisi olla. Ne ovat myös ääneenlausumattomia sääntöjä. Ne säätelevät sitä ketkä tulevat nähdyksi, ketkä pääsevät ääneen, ketkä kuuluvat mukaan ja ketkä jäävät ulkopuolelle.

Mitä vahvempi normi on, sitä hankalampi sitä on tehdä näkyväksi. Yleensä normit tulevat näkyväksi juuri silloin, kun joku rikkoo niitä.

Vahvimpia normeja ovat heteronormi ja sukupuolta säätelevä normi. Normit säätelevät käsityksiä uskonnosta, ihonväristä, kielestä, toimeentulosta ja kansalaisuudesta, tai kyvystä toimia, oppia ja olla sosiaalinen.

Normit ovat läsnä myös koulumaailmassa. Ne vaikuttavat siihen, mistä opetuksessa puhutaan ja mistä ei. Normeilla on tekemistä sen kanssa, voiko koulussa olla avoimesti omana itsenään joutumatta kiusatuksi tai syrjityksi.

Normikriittisyys on asenne ja ase syrjintää vastaan. Se raivaa kaikille tilaa tulla nähdyksi omana itsenään.

Normikriittisyys purkaa valtarakenteita, kyseenalaistaa asioita ja antaa mahdollisuuden todelliselle yhdenvertaisuudelle.

Yhdenvertaisuus koulussa on sitä, että kunnioitamme jokaisen yksilöllisyyttä, itsemäärittelyoikeutta ja oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön.

 

Opetusmateriaali julkaistu!

 

Normikriittinen opetusmateriaali Älä oleta [pdf]
Julkaistu 10.12.2013

alaoleta_kansiOpas sisältää ehdotuksia siitä, miten oppilaitoksia ja opetusta voitaisiin päivittää. Se esittelee keinoja puuttua syrjiviin normeihin ja tehdä koulusta yhdenvertaisempi oppimisympäristö kaikille.