Mitä tehdä?

Konfliktien takana piilee normi.

 

Yhteisöissä tapahtuu konflikteja, joissa ryhmä tai yksilö syrjäytetään ulkopuolelle. Tämä voi tapahtua joko väkivaltaisesti tai hienovaraisesti vihjaamalla, että he eivät kuulu joukkoon.

Tilannetta selvitettäessä on hyvä tiedostaa, piileekö taustalla normi, johon ulossuljettu ryhmä tai yksilö ei ole pystynyt sopeutumaan.

Jos tilannetta käsitellään yksittäisenä konfliktina kahden ryhmän välillä, ei päästä kiinni itse valtarakenteisiin ja normeihin, jotka ovat voineet alun perin aiheuttaa koko tilanteen.

Sen oivaltaminen, että toimintaympäristöön liittyy normeja ja oletuksia, on ensimmäinen askel.

Normit pitää tehdä näkyväksi. Se alkaa tiedostamalla, että ympäristö toimii normittaen ihmisiä eri ominaisuuksien mukaan. Kriittinen ajattelu auttaa. Yhtä tärkeää on pysähtyä havainnoimaan ympäristöään.

Normeja haastavat joutuvat usein ottamaan moninaisuuden huomioimisen omaksi taakakseen ja kiinnittämään muiden huomion epäkohtiin, vaikka se olisi kaikkien tehtävä.

Siksi tärkeä havainnoimisen keino on kuunteleminen.

On hyvä kuunnella ensin itseään – tuntuuko itsestä siltä, että on vaikea sopeutua joihinkin normeihin? Kun tietää miltä tämä kokemus tuntuu, on helpompi kuunnella ja ymmärtää toisten kokemuksia eri normeihin törmäämisestä.

Samalla fiksu huomaa ominaisuutensa, jotka sopivat vallitseviin normeihin. Jos on jossain suhteessa etuoikeutettu, on tärkeää kuunnella sen ihmisen kokemusta, jolla tätä etuoikeutta ei ole.

Se, ettei sopeudu rajaaviin normeihin, ei ole oma vika. Se on normien vika. Ja jotta tällaisia ahdistavia tilanteita ja käytäntöjä saisi purettua, on normit ensin tehtävä näkyviksi. Sitten ne on muutettava. Tällä sivulla aloitetaan keskustelu siitä, miten tämä tehdään.